Avoimia työpaikkoja

Haemme freelance-oppaita ja kes­kus­te­luop­pai­ta

Haemme maaliskuussa 2023 avautuvaan uuteen Amos Andersons Hem -museoon keskusteluoppaita sekä freelance-oppaita.

Museo avautuu yleisölle 18.3. ja on avoinna keskiviikkoisin klo 16–20 ja lauantaisin klo 11–17. Ryhmille museo on auki tilauksesta näiden aikojen ulkopuolella. Perehdytys tehtäviin järjestetään 13.3.–15.3. Tehtävissä sovelletaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Akavan erityisalat ry:n välistä työehtosopimusta.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään viimeistään 2.2. klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen .

Keskusteluopas (6 paikkaa)

Keskusteluopas on aktiivinen asiakaspalvelija, joka toivottaa kävijät tervetulleiksi, opastaa, kannustaa kävijöitä kysymään ja keskustelemaan, kertoo yleisesti museosta ja avustaa kävijöitä kaikessa tarpeellisessa.

Keskusteluoppaan vastuulla on kotimuseon avaaminen ja sulkeminen sekä museon ovella lippujen tarkistaminen ja itsepalvelunarikan käytössä opastaminen. Myös teosturvallisuuden valvonta on keskeinen työtehtävä. Tulevaisuudessa pienimuotoinen kassatyöskentely saattaa sisältyä työtehtäviin.

Keskusteluopas työskentelee myös aukiolojen ulkopuolella museon yleisötapahtumissa ja on paikalla oppaan tukena opastusten yhteydessä

Keskusteluoppaat palkataan vakituiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen. Kuukausituntimäärä on 20 h – 40 h. Arvostamme hyvää asiakaspalveluosaamista sekä monipuolista kielitaitoa ja edellytämme työntekijöiltä valmiutta käyttää ruotsin kieltä.

Tehtävän tuntipalkka on 15,85e/h.

Freelance-opas (4 paikkaa)

Freelance-opas pitää opastuksia ennakkoon varatuille ryhmille ja toimii oppaana erilaisissa tilaisuuksissa. Ryhmien opastuksia mukautetaan tarvittaessa kunkin ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Opasvarauksia kohdennetaan tietyille aikaikkunoille, opastuksia ei pääasiassa järjestetä lainkaan museon ollessa auki muulle yleisölle.

Haemme tehtävään tekijöitä, joilla on hyvät esiintymistaidot, kokemusta ryhmien ohjaamisesta sekä perehtyneisyyttä kuvataiteeseen ja historiaan. Arvostamme kykyä opastaa useilla kielillä.

Oppaille tehdään vakituinen freelance-työsopimus. Tehtävän tuntipalkka on 40e/h opastustyöstä ja 13,87e/h valmistelevasta työstä.

Opas voi mahdollisesti osallistua opastuskonseptien kehittämiseen yhdessä muiden museon työntekijöiden kanssa. Suunnittelutyöstä maksetaan erillinen palkka ennalta sovitulla tavalla. Opas voi myös toimia tuuraajana keskusteluoppaan tehtävissä tarpeen mukaan.

Lisätietoja antavat
Palvelukoordinaattori Kulta Sahlberg

Intendentti Kaj Martin
050 5231343,

Amos Andersons Hem  

Amos Andersons Hem on koti täynnä taidetta ja menneen ajan tunnelmaa Helsingin sydämessä Yrjönkadulla Amoksen rakennuttamassa talossa. Huomattavan taiteen tukijan ja suurliikemiehen Amos Andersonin (1878–1961) koti on entisöity alkuperäiseen 1920-luvun henkeen. Amos Andersons Hemin omistaja on Föreningen Konstsamfundet ja Amos Rex hallinnoi museota.
amoshem.fi