Lediga ar­bets­plat­ser

Vi söker fre­e­lan­ce­gui­der och dis­kus­sions­gui­der

Vi söker freelanceguider och diskussionsguider till det nya museet Amos Andersons Hem som öppnas under mars månad 2023.

Museet öppnas den 18 mars för allmänheten och är öppet onsdagar 16–20 och lördagar 11–17. Museet är tillgängligt för grupper enligt överenskommelse, dock inte under ordinarie öppettider. Skolning för uppgiften äger rum 13–15.3. I arbetet tillämpas kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Akavas specialorganisationer rf.

Skicka din ansökan inkl. bilagor senast 2.2 kl. 16.00 till adressen: .

Diskussionsguide (6 vakanser)

Diskussionsguiden är en aktiv serviceperson som önskar besökarna välkomna, guidar, sporrar publiken att fråga och samtala, berättar allmänt om museet och hjälper besökarna i praktiska ärenden.

Diskussionsguiden ansvarar också för att museet öppnas och stängs samt att biljetterna kontrolleras vid entrén och assisterar i självbetjäningsgarderoben. Också övervakningen av konstverken och övriga museiföremål ingår i diskussionsguidens uppgifter. Även kassaarbete i mindre skala kan möjligen räknas till arbetet i framtiden.

Diskussionsguiden arbetar också utanför museets normala öppettider under olika tillställningar och fungerar som hjälp i samband med guidningar.

Anställningen är ordinarie på deltid. Antalet arbetstimmar är 20–40 h per månad. Vi uppskattar färdigheter i kundservice och mångsidiga språkkunskaper. Speciellt kräver vi goda färdigheter i svenska språket.

Diskussionsguidens timlön är 15,85 €/h.

Freelanceguider (4 vakanser)

Freelanceguiden guidar förbokade grupper och fungerar som guide på olika tillställningar. Visningarna kan anpassas enligt olika gruppers behov och preferenser.

Bokningarna begränsas till vissa angivna veckodagar och klockslag i veckan och guidningarna hålls huvudsakligen under dessa tidpunkter.

Till guider söker vi personer som tycker om och är bra på att uppträda och som har färdigheter att handskas med grupper. Vi uppskattar att du är insatt i konst och historia samt att du kan guida på olika språk.

Med guiderna undertecknas ordinarie arbetskontrakt på freelance basis. Lönen är 40e/h, och 13,65e/h för förberedande arbete.

Guiden kan möjligen delta i utvecklandet av guidningskoncepten tillsamman med museets personal. För planeringsarbetet betalas skild lön enligt överenskommelse. Guiden kan också fungera som inhoppare för diskussionsguider enligt behov.

Tilläggsuppgifter:

Servicekoordinator Kulta Sahlberg

Intendent Kaj Martin
050 5231343,

Amos Andersons Hem  

En fläkt från det förflutna i ett hem full av konst på Georgsgatan i hjärtat av Helsingfors. Den framstående konstmecenaten och affärsmannen Amos Andersons (1878–1961) praktfulla hem har nu restaurerats till sin ursprungliga skepnad från 1920-talet. Amos Andersons Hem ägs av Föreningen Konstsamfundet och förvaltas av Amos Rex.
amoshem.fi