Affärslivet

Sedan Amos Anderson blivit ägare till landets största tidning Hufvudstadsbladet och dess tryckeri fr.o.m. 1921 samt genom ägandet av främst tryckerierna Tilgmann och Mercator, blev han en affärsman i de större kretsarna. Anderson var också politiskt aktiv som riksdagsman och elektor vid tre presidentval. Han avancerade till en ledande affärsmagnat och kulturpåverkare, titulerades bland annat direktör, chefredaktör, bergsråd, samt sedan 1948 hedersdoktor vid Åbo Akademi. Den sistnämnda titeln ”doktor” föredrog han främst. Inom Svenskfinland och Åboland intog han efter hand en obestridlig, ledande position.