Kultur

Amos Andersons stora passion var teatern, musiken och bildkonsten. Han drogs till teaterlogen, till konserter, umgicks gärna i konstkretsarna och delade ofta med sig av sina vinster som en modern mecenat. Han drogs likaså ständigt till nya långa resor, till Stockholm, kontinenten och Italien, gärna med vänner i sällskap. Hans intresse för utbildning kanaliserades till hans engagemang vid Åbo Akademi. Amos avgörande insats för tillkomsten av Finlands fantastiska institut i Rom, Villa Lante, är obestridlig.