Andlighet

Den medeltida gråstenskyrkan i Kimito var viktig för den unga Amos Anderson. Gudstjänsternas mäktiga orgelbrus och kyrkans arkitektur gjorde ett stort intryck på den religiösa familjens känsliga pojke. Amos Andersons senare djupa intresse för medeltiden och det katolska har säkert fått sina första impulser just i hembygdens kyrkobyggnad. Konfirmationen var speciellt betydelsefull för Amos. Han hade anspråkslös framgång i skolan, men i konfirmationsundervisningen kunde han lysa. Medeltidens tro och kyrka, kyrkomusik och kyrkokonst, överlag kyrkohistoria samt intresset för det religiösa och andliga var starka ingredienser i hans själsliv genom hela livet. I hemmet inreddes ett eget kapell med en orgel 1926. Amos initierade också restaureringen av flera medeltida finländska kyrkor, bland annat Åbo domkyrka samt Pargas och Kimito medeltida kyrkor.