Amos Valentin
Anderson
1878–1961

Amos Anderson på resa

Amos

Affärsmannen, tidningsförläggaren och konstmecenaten Amos Anderson (1878–1961) föddes på Kimitoön. Vid sidan av sin affärsverksamhet var Amos Anderson en engagerad konst- och kulturvän. Han var framför allt intresserad av medeltiden och katolicismen, av äldre kyrkoarkitektur, musik, bildkonst och teater. Amos Anderson som förblev ungkarl, grundade 1940 Föreningen Konstsamfundet och vid sin död testamenterade han sin förmögenhet till föreningen. 

Läs mer om Amos Anderson

Affärslivet

Efter studier i Åbo och utomlands flyttade Amos Anderson 1902 till Helsingfors där han snabbt blev en beaktansvärd, och inom olika områden verksam företagare. Affärsmannen, tidningsförläggaren och konstmecenaten Amos viktigaste företag var dagstidningen Hufvudstadsbladet samt tryckerierna Tilgmann och Mercator. På 1920-talet deltog Amos Anderson också i politiken som riksdagsman. 

Läs mer om Amos och affärslivet

Kultur

Amos Andersons stora passion var teatern, musiken och bildkonsten. Han drogs till teaterlogen, till konserter, umgicks gärna i konstkretsarna och delade ofta med sig av sina vinster som en modern mecenat. Han var mycket intresserad av bildkonst och hann under sin livstid förvärva ca 400 verk till sin samling, som omfattar allt ifrån äldre 1500–1800-tals konst till modernistiska verk. 

Läs mer om Amos och kultur

Andlighet

Medeltidens tro och kyrka, kyrkomusik och kyrkokonst, överlag kyrkohistoria samt intresset för det religiösa och andliga var starka ingredienser i Amos själsliv genom hela livet. Amos initierade också restaureringen av flera medeltida finländska kyrkor, bland annat Åbo domkyrka samt Pargas och Kimito medeltida kyrkor. I hemmet inreddes ett eget kapell med en orgel år 1926.

Läs mer om Amos och andlighet