Venetiansk vy, 1849, Gustaf Wilhelm Palm (1810–1890) 

Konsten

Amos Andersons hem är framför allt ett litet konstmuseum. Salarna pryds av arbeten som tillhört Amos Andersons egen samling och som kompletterats med senare anskaffade målningar. Dessa verk utgör kärnan i Föreningen Konstamfundets samlingar. Med finns ett urval av finländsk konst från 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal. Största delen av de utställda verken återspeglar dock Amos Andersons förkärlek för äldre europeisk konst från 1500–1800-talet. Speciellt konstverk med sakralt innehåll – särskilt madonnamotiv – dominerar helheten. Pauliina Turkka Purhonens och Anna Estarriolas moderna konstverk är en överraskande del av den andaktsfulla stämningen från en svunnen tid i kapellet. Allt som allt finns ett femtiotal målningar och skulpturer utställda i Amos Andersons hem.