Hemmet

Byggnaden
19131961

Amos Anderson lät bygga ett ståtligt femvåningshus åt sig på adressen Georgsgatan 27 åren 1912–13. Byggnaden representerar senjugend och ritades av arkitekterna W.G. Palmqvist och Einar Sjöström. Huset fungerade under Amos livstid både som högkvarter för hans affärer och som hans hem. Affärs- och kontorslokalerna låg i de nedre regionerna, medan de övre etagen var i Amos privata användning. Idag är största delen av byggnaden i kontorsbruk, men Amos anda och minne lever vidare i Amos Andersons Hem som öppnas i början av 2023. 

Bekanta dig med byggnadens historia

Konst­museum
1961–2017

Efter Amos Andersons död konverterades byggnaden enligt hans önskan till ett museum som bar hans namn. Det nya konstmuseet inrymde även några salar från det tidigare hemmet. Amos Andersons konstmuseum stängde sina dörrar i september 2017, och ett år senare, 2018, öppnades det nya museet Amos Rex. 

Läs mer om konstmuseets historia

Interiörer

Amos Andersons konstmuseum öppnade sina dörrar 1965. Kapellet, salongen och arbetsrummet från Amos hem ingick i museet. De övriga utrymmena konverterades till ett avskalat museum i 1960-talets anda. I Amos Andersons Hem ingår förutom de ovan nämnda utrymmena även den s.k. pelarsalen och matsalen som återfunnit sin ursprungliga stil och stämning i museets femte våning. Hemmets möbler och övriga föremål hörde till Amos hemmets ursprungliga inredning.

Stig in