Interiörer

Efter Amos Andersons död 1961 renoverades hans hem- och kontorsbyggnad på Georgsgatan till ett modernt konstmuseum. I Amos Andersons konstmuseum, som öppnade sina dörrar 1965, ingick kapellet, salongen och arbetsrummet från hans hem i ursprungligt skick. De övriga utrymmena konverterades till ett avskalat museum i 1960-talets anda. I Amos Andersons Hem ingår förutom de ovan nämnda utrymmena även den s.k. pelarsalen och matsalen som återfunnit sin ursprungliga stil och stämning i museets femte våning. Hemmets möbler och övriga föremål, till och med de nyligen konserverade gardinerna, ingick med några undantag i Amos ursprungliga inredning. Även merparten av de utställda konstverken var en del av Amos egen konstsamling. Amos Andersons Hem erbjuder en enastående möjlighet till en titt in i ett guldskimrande borgarhem med ett sällan skådat kapell och en kammarorgel från 1920- och 1930-talen.