Ilmoittautuminen lehdistöpäivään Anmälan till pressdagen 16.3.2023 klo/kl.11-14

Amos Andersons Hem kutsuu median edustajat lehdistöpäivään torstaina 16.3. klo. 11–14.
Aloitamme museon esittelyllä, jonka jälkeen mahdollisuus tehdä haastatteluja ja kuvata.

Media inbjuds till en förhandsvisning och presentation av Amos Andersons Hem torsdagen den 16.3 klockan 11-14. Vi börjar med en introduktion till museet och efter det har man ett tillfälle att göra intervjuer och fotografera.