Keskustelu:
Lahjoja, verkostoja ja näkökulmia Naantalin luostarin yhteiskunnallisesta merkityksestä ti 28.5.

Amos Anderson Naantalissa

Ennen kuin Amos Anderson hankki Söderlångvikin tilan 1927 vietti hän kesänsä Naantalissa. Naantalissa Amos oli erityisen kiintynyt vanhaan luostarikirkkoon, jonka entisöintiin hän lahjoitti huomattavia varoja.

Päivä: Ti 28.5.
Aika: Klo 17.30
Vapaa pääsy!
Paikka: Amos Andersons Hem, Yrjönkatu 27, 5. krs.
Kieli: suomi, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi.

Anna-Stina Hägglund nostaa esitelmässään esiin lahjoitusten merkityksen Naantalin luostarin toiminnalle myöhäiskeskiajalla ja miten lahjoittajat esittivät pyyntönsä sielunhoidosta. Eva Ahl-Waris puolestaan keskittyy Amos Andersonin Naantali-suhteeseen ja erityisesti Andersonin kiinnostukseen keskiaikaa ja birgittalaisia kohtaan.

Museon 5 krs. on esteetön. Esteettömän sisäänkäynnin löydät museon sisäpihalta / Mercatorinkujan puolelta.

Lahjoitukset Naantalin luostariin 1400-luvulla 
Anna-Stina Hägglund 

Naantalin luostari perustettiin vuonna 1438 Ruotsin valtaneuvoston toimesta, mutta luostarin perustamisen varsinaiset aloitteentekijät olivat Turun piispa ja paikalliset rälssihenkilöt. Luostari rakennettiin maalle, jonka se oli saanut lahjoituksena ritari Henrik Klassonilta ja hänen vaimoltaan Lucia Olofsdotterilta. Perustamisensa jälkeen, luostari sai paljon maalahjoituksia yksityishenkilöiltä. Tärkeä osa Naantalin vuorovaikutusta luostarin paikallisyhteisön kanssa koostui lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista, jotka annettiin birgittalaisille. Vastineeksi lahjoituksista lahjoittajat halusivat sielunhoidon itselleen ja heidän omaisilleen rukousten, messujen ja hautapaikkojen muodossa. Lisäksi monet lahjoittivat, jotta tytär voisi liittyä luostariyhteisöön tai saadakseen itse vanhustenhoitoa elämänsä loppuvaiheessa. Näin ollen Naantalin luostari oli tärkeä hengellinen keskus myöhäiskeskiaikaisessa Suomessa, mutta myös yksi suurimmista maanomistajista. Esitelmä nostaa esiin lahjoitusten merkityksen luostarin toiminnalle ja miten lahjoittajat esittivät pyyntöjensä sielunhoidosta. 

Anderson ja Naantali  
Eva Ahl-Waris 

Amos Anderson kiinnostui keskiajasta, birgittalaisista ja Naantalista 1920-luvulla. Seuraavien parin vuosikymmenen ajan hän osallistui monin tavoin historian käyttöön P. Birgittaan ja Naantalin nunniin liittyen. Hänellä oli laaja verkosta, johon liittyi tutkijoita ja Birgitta-ystäviä Ruotsissa. Anderson julkaisi aika ajoin kirjoituksiaan keskiajasta ja birgittalaisista omistamassaan Hufvudstadsbladet-lehdessä. Muun muassa tämä toiminta kertoo Andersonin kiinnostuksesta historiaan ja hengellisyyteen. 

Puhujat: 

Anna-Stina Hägglund 

Svenska Litteratursällskapetin (SLS) post-dok tutkija Kulttuurihistoriassa Turun Yliopistossa. Väitteli vuonna 2022 Åbo Akademissa väitöskirjalla Birgittine Landscapes: three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea region c. 1410-1530. Sen jälkeen Hägglund on toiminut post-dok tutkijana hankkeessa Levd Religion i medeltida Finland (Eletty usko keskiajan Suomessa) Tampereen Yliopistolla, joka on myös SLSn rahoittama. Hägglundin tutkimusintressit koskevat lahjoituksia, elettyä uskoa ja myöhäiskeskiajan historiaa Itämeren alueella. 

Eva Ahl-Waris 

On Filosofian tohtori (historia, Helsingin yliopisto) sekä teologian maisteri (praktisk teologi, Åbo Akademi). Ahl-Waris on myös tänä vuonna vihitty papiksi.