Välkommen på besök !

En fläkt från det förflutna i ett hem fullt av konst på Georgsgatan i hjärtat av Helsingfors. Den framstående konstmecenaten och affärsmannen Amos Andersons (1878–1961) praktfulla hem har nu restaurerats till sin ursprungliga skepnad från 1920-talet.

Besök oss

Amos Andersons Hem är öppet på onsdagar kl. 16–20 och lördagar kl. 11–17.

Inträdet till museet är fritt. Du kan också boka en besökstid på förhand.

Besök oss

Amos Valentin Anderson

Amos Anderson (1878–1961) var Finlands ledande man inom tidningsförläggar- och tryckeribranschen, en respekterad affärsman och en av landets stormän med starka kopplingar till konst- och kulturvärlden, utan tvivel en vårt lands genom tiderna största kulturmecenater.

Läs mer om Amos Anderson

Tallen,1910–1912, Wilho Sjöström (1873–1944) 

Amos Andersons Hems salar pryds av arbeten som tillhört Amos egen samling. Med finns ett urval av finländsk konst från 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal. Största delen av de utställda verken återspeglar dock Amos förkärlek för äldre europeisk konst från 1500–1800-talet.

Bekanta dig med vår konstsamling

Hemmet

Amos Andersons Hem är ett personhistoriskt hem- och konstmuseum beläget i affärsmannen och konstmecenaten Amos Andersons (1878–1961) tidigare hem- och kontorsbyggnad på Georgsgatan i Helsingfors. Museet omfattar fyra salar i byggnadens femte våning, samt det orgelförsedda kapellet en halv våning ovan. Museet erbjuder en ypperlig möjlighet att bekanta sig med ett praktfullt borgarhem med all den konst som interiörerna erbjuder.

Ta en titt i hemmet

Amos flyttar hem igen

Hur är det idag? När Konstsamfundet tittar sig i spegeln på morgonen. Är det då Amos Anderson som tittar tillbaka? Läs Stefan Björkmans text om Konstsamfundets förhållande till Amos Anderson. 

Läs mer här